Hľadaný výraz: 1Kr 22,47, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
47 Aj zvyšky zasvätencov, ktorí ostali z čias jeho otca Asu, vymietol z krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter