Hľadaný výraz: 1Kr 22,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Keď potom v samarijskom rybníku oplakovali voz, psy lízali jeho krv (a smilnice sa tam kúpali) podľa predpovede, ktorú vyslovil Pán.

1

mail   print   facebook   twitter