Hľadaný výraz: 1Kr 22,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Micheáš však odvetil: „Ak sa naozaj šťastne vrátiš, nehovoril cezo mňa Pán.“ (A povedal: „Čujte to, všetci ľudia!“)

1

mail   print   facebook   twitter