Hľadaný výraz: 1Kr 22,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred Pánom a povedal: »Ja ho podvediem!« A Pán sa ho spýtal: »Ako?«

1

mail   print   facebook   twitter