Hľadaný výraz: 1Kr 22,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 V treťom roku zostúpil júdsky kráľ Jozafat ku kráľovi Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter