Hľadaný výraz: 1Kr 22,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Tri roky žili v pokoji, nebolo vojny medzi Aramejčanmi a medzi Izraelitmi.

1

mail   print   facebook   twitter