Hľadaný výraz: 1Kr 2,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Kráľ dal príkaz Jojadovmu synovi Banaiášovi a on išiel a zasadil mu smrteľný úder. Tak sa kráľovstvo upevnilo v Šalamúnovej ruke.

1

mail   print   facebook   twitter