Hľadaný výraz: 1Kr 2,44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
44 Potom povedal kráľ Semeimu: „Ty poznáš všetko zlo - tvoje srdce si je toho vedomé -, ktoré si spáchal proti môjmu otcovi Dávidovi. Nuž nech Pán vráti tvoju zlobu na tvoju hlavu!

1

mail   print   facebook   twitter