Hľadaný výraz: 1Kr 2,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Potom dal kráľ zavolať Semeiho a povedal mu: „Postav si dom v Jeruzaleme, bývaj tam a neodíď odtiaľ nikde!

1

mail   print   facebook   twitter