Hľadaný výraz: 1Kr 2,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Keď táto zvesť došla k Joabovi - Joab sa totiž pridal k Adoniášovi a nepridal sa k Šalamúnovi -, bežal Joab k Pánovmu stánku a chytil sa rohov oltára.

1

mail   print   facebook   twitter