Hľadaný výraz: 1Kr 2,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Kňazovi Abiatarovi kráľ povedal: „Choď do Anatotu na svoj majetok, lebo si synom smrti. Ale dnes ťa nezabijem, lebo si pred mojím otcom Dávidom nosil archu Pána, Jahveho, a znášal si všetky útrapy, ktoré znášal môj otec.“

1

mail   print   facebook   twitter