Hľadaný výraz: 1Kr 15,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 (Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni jeho života vojna.)

1

mail   print   facebook   twitter