Hľadaný výraz: 1Kr 15,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Medzi Asom a medzi izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky ich dni.

1

mail   print   facebook   twitter