Hľadaný výraz: 1Kr 15,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré pred ním páchal; jeho srdce nebolo celkom oddané Pánovi, svojmu Bohu, ako srdce jeho otca Dávida.

1

mail   print   facebook   twitter