Hľadaný výraz: 1Kr 15,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Keď sa stal kráľom, pobil celý Jeroboamov dom, nenechal z Jeroboama ani duše, až ho vyhubil podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Sílana Ahiáša

1

mail   print   facebook   twitter