Hľadaný výraz: 1Kr 15,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Sprisahal sa proti nemu Ahiášov syn Bása z Isacharovho domu. A Bása ho zabil pri Gebetone, ktorý patril Filištíncom. Nadab totiž a celý Izrael obliehali Gebeton.

1

mail   print   facebook   twitter