Hľadaný výraz: 1Kr 15,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Izraelský kráľ Bása totiž pritiahol proti Júdsku a opevnil Rámu, aby júdskemu kráľovi Asovi zabránil východ a prístup.

1

mail   print   facebook   twitter