Hľadaný výraz: 1Kr 15,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho (starej) matky bolo Maácha, Absalomova dcéra.

1

mail   print   facebook   twitter