Hľadaný výraz: 1Kr 11,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Vtedy Šalamún postavil výšinu Kamošovi, ohave Moabčanov, na vrchu, ktorý je východne od Jeruzalema, aj Molochovi, ohave Amončanov.

1

mail   print   facebook   twitter