Hľadaný výraz: 1Kr 11,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Tak si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu Amončanov Molocha.

1

mail   print   facebook   twitter