Hľadaný výraz: 1Kr 11,40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Šalamún hľadal Jeroboama na smrť, preto sa Jeroboam zobral a išiel do Egypta, k egyptskému kráľovi Sesakovi, a ostal v Egypte až do Šalamúnovej smrti.

1

mail   print   facebook   twitter