Hľadaný výraz: 1Kr 11,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Jeho synovi však dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni ostala lampa predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby som tam položil svoje meno.

1

mail   print   facebook   twitter