Hľadaný výraz: 1Kr 11,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Jeden kmeň bude jeho pre môjho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, mesto, ktoré som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter