Hľadaný výraz: 1Kr 11,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 A toto bola príčina, že sa vzbúril proti kráľovi: Šalamún staval Melo a uzavrel trhlinu mesta svojho otca Dávida.

1

mail   print   facebook   twitter