Hľadaný výraz: 1Kr 11,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Aj Šalamúnov sluha, Nabatov syn Jeroboam, Efratejec zo Saredy - meno jeho matky bolo Sarua, vdova -, vzbúril sa proti kráľovi.

1

mail   print   facebook   twitter