Hľadaný výraz: 1Kr 11,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Potom mu Boh vzbudil protivníka, Eliadovho syna Razona, ktorý ušiel od svojho pána, od kráľa Soby Adadezera.

1

mail   print   facebook   twitter