Hľadaný výraz: 1Kr 11,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 teda z národov, o ktorých Pán povedal synom Izraela: „Nevchádzajte k nim a ony nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzím bohom!“ A Šalamún za nimi lipol s láskou.

1

mail   print   facebook   twitter