Hľadaný výraz: 1Kr 11,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Keď odišli z Madiánska, prišli do Fáranu, z Fáranu vzali so sebou mužov a došli do Egypta k faraónovi, kráľovi Egypta. On mu dal dom, pridelil mu poživeň a dal mu pôdu.

1

mail   print   facebook   twitter