Hľadaný výraz: 1Kr 11,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Keď totiž Dávid porazil Edomsko a vojvodca Joab išiel pochovať padlých a pobil v Edomsku všetkých mužov

1

mail   print   facebook   twitter