Hľadaný výraz: 1Kr 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Adoniáš obetoval ovce, dobytok, kŕmne teľce pri skale Zochelet, ktorá bola vedľa prameňa Rogel. I pozval všetkých svojich bratov, kráľových synov, a všetkých Júdovcov, ktorí boli v službe kráľa,

1

mail   print   facebook   twitter