Hľadaný výraz: 1Kr 1,7-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Vyjednával s Joabom, synom Sarvie, a kňazom Abiatarom, ktorí podporovali Adoniášovu stranu. 8 Ale kňaz Sadok, Jojadov syn Banaiáš, prorok Nátan, Semei, Rei a hrdinovia, ktorých mal Dávid, nedržali s Adoniášom.

1

mail   print   facebook   twitter