Hľadaný výraz: 1Kr 1,50, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
50 Adoniáš sa však tak bál Šalamúna, že vstal a išiel sa chytiť rohov oltára.

1

mail   print   facebook   twitter