Hľadaný výraz: 1Kr 1,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Nato kňaz Sadok, prorok Nátan, Jojadov syn Banaiáš, Kereťania a Feleťania išli dolu, posadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a zaviedli ho ku Gihonu.

1

mail   print   facebook   twitter