Hľadaný výraz: 1Kr 1,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Nato Jojadov syn Banaiáš odpovedal kráľovi: „Tak je. Tak nech to splní Pán, Boh môjho kráľovského pána!

1

mail   print   facebook   twitter