Hľadaný výraz: 1Kr 1,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Lebo až sa môj kráľovský pán uloží k svojim otcom, budeme tu ja a môj syn Šalamún ako vinníci.“

1

mail   print   facebook   twitter