Hľadaný výraz: 1Kr 22,26, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
26 A izraelský kráľ povedal: Pojmi Micheáša a zaveď ho zpät k Amonovi, kniežaťu mesta, a k Joašovi, synovi kráľovmu.

1

mail   print   facebook   twitter