Hľadaný výraz: 1Kr 22,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Kráľ Izraela povedal: „Chyť Micheáša a zaveď ho k mešťanostovi Amonovi a kráľovičovi Joasovi

1

mail   print   facebook   twitter