Hľadaný výraz: 1Kr 22,26, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
26 Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi.

1

mail   print   facebook   twitter