Hľadaný výraz: 1Kr 22,22, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
22 Odpowiedział: Wynijdę, a będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich proroków jego. I rzekł mu Pan: Zwiedziesz, i pewnie przemożesz. Idźże, a czyń tak.

1

mail   print   facebook   twitter