Hľadaný výraz: 1Kr 22,22, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
22 On odvětil: »Vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků.« Hospodin řekl: »Ty ho zlákáš, ty to dokážeš. Jdi a učiň to!«

1

mail   print   facebook   twitter