Hľadaný výraz: 1Kr 22,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Odpovedal: »Vyjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov.« On povedal: »Oklameš ho, aj to dokážeš! Choď a urob tak!«

1

mail   print   facebook   twitter