Hľadaný výraz: 1Kr 1,12, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
12 Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi.

1

mail   print   facebook   twitter