Hľadaný výraz: 1Kor 2,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

1

mail   print   facebook   twitter