Hľadaný výraz: 1Kor 2,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený.

1

mail   print   facebook   twitter