Hľadaný výraz: 1Kor 2,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal? My však máme Kristovo zmýšľanie.

1

mail   print   facebook   twitter