Hľadaný výraz: 1Kor 2,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 No duchovný posudzuje všetko, a jeho nik nemôže posúdiť.

1

mail   print   facebook   twitter