Hľadaný výraz: 1Kor 2,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme.

1

mail   print   facebook   twitter