Hľadaný výraz: 1Kor 16,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav.

1

mail   print   facebook   twitter