Hľadaný výraz: 1Kor 16,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem.

1

mail   print   facebook   twitter