Hľadaný výraz: 1Kor 16,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Len vás, bratia, prosím: Poznáte Stefanasov dom, že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým,

1

mail   print   facebook   twitter